Tot per la gent gran, Tot per L’Hospitalet

Cal reconèixer la trajectòria d’esforç que les persones grans han dedicat a L’Hospitalet. Ells representen unes generacions que van contribuir al desenvolupament de la ciutat i també del país en períodes força més difícils que els actuals. Quan ara tothom parla de crisi, segur que molts d’ells recorden períodes també molt complicats.

Sens dubte la seva contribució ha estat cabdal en la definició de la ciutat que avui tenim. I això és de justícia dir-ho perquè les joves generacions ho tinguin ben clar.

Jo que trepitjo molt la ciutat i parlo amb uns i amb altres, he pogut constatar com la gent gran es mostra cada dia més vital, amb més ganes de participar activament en la societat i de gaudir del temps de lleure.

Per això em comprometo que mentre continuï sent alcaldessa faré tot el necessari perquè continuïn participant i gaudint de la ciutat con fan fet fins ara.

Els socialistes sempre hem cregut en la gent gran. En el seu valor com a persones i en les seves necessitats com a ciutadans i ciutadanes actius de L’Hospitalet. El benestar de les persones, de la gent gran, és una prioritat dins del meu projecte de ciutat.

I L’Hospitalet és avui una ciutat més justa. Una prova d’això ha estat la instal·lació als parcs de les primeres zones esportives dedicades a la gent gran, la continuació de la construcció de la xarxa de residències assistides públiques, l’ampliació i reforma dels casals públics. Hem comprometo a seguir millorant-los.

La instal·lació d’ascensors a les escales per garantir que tothom pugui sortir al carrer i desenvolupar-se plenament com a ciutadà o les reformes als carrers, ampliant voreres i adaptant-los per la plena mobilitat de discapacitats es bona mostra d’aquesta idea de posar l’urbanisme al servei de les persones

Durant aquest últims 4 anys hem destinat més de 6,2 milions d’euros a un servei tant important per a la gent gran de la ciutat com és l’ajuda domiciliària

També hem incrementat el servei de telealarmes perquè tothom té dret a continuar vivint a casa seva amb qualitat de vida i amb la tranquil·litat de ser atès.

Això representa un esforç municipal important; però les persones, la gent gran, ho tenen ben merescut. Aquests serveis no són una cosa que els més grans han d’agrair, sinó que són un dret que els pertoca i que la societat els deu en justícia.

Farem polítiques adreçades per incrementar l’adquisició d’habilitats i capacitats al llarg de la vida per facilitar la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament de comportaments i actituds preventives i saludables que alhora contribueixen a endarrerir, compensar o evitar problemes o situacions de dependència.

Una ciutat que estima i valora la seva gent gran és una ciutat més justa. Per això, perquè crec en la justícia social continuaré treballant activament perquè els nostres grans continuïn guanyant qualitat de vida.

 

Us deixo l’enllaç al tríptic amb algunes propostes sobre gent gran

Tot per la gent gran, Tot per L’Hospitalet was last modified: maig 11th, 2011 by Núria Marín

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>