Pressupostos 2015: congelem impostos, augmentem serveis

Avui hem presentat els Pressupostos Municipals per al 2015 que es portaran per a l’aprovació inicial al ple municipal d’aquest mes per a que es puguin presentar al·legacions.

Amb els pressupostos que presentem el Govern de L’Hospitalet (PSC i ICV-EUiA)  reafirmem el compromís amb la ciutadania de mantenir el model de ciutat cohesionada i l’important xarxa d’equipaments i serveis públics. I això, malgrat la manca de col·laboració en aquest sentit per part d’institucions com ara l’Estat i la Generalitat.

A final d’aquest petit post us deixo enllaçada la nota de premsa amb més informació, però m’agradaria fer-vos cinc cèntims sobre els comptes que proposem per al proper any i que tanquen l’actual mandat municipal.

Primer de tot, vull fer esment a l’acceptació per part del Tribunal Constitucional del recurs que vam presentar prop de 3.000 ajuntaments (que representem més de 16 milions de ciutadans) contra la Llei de la Reforma Local que impulsa el govern del Partit Popular. Em sento satisfeta de la feina feta, perquè és una llei que atempta greument contra la ciutadania, retallant novament, drets i serveis dels ciutadans, amb l’única finalitat de recentralitzar l’administració i posar fi al municipalisme i les polítiques de proximitat.

Precisament aquest pressupost és un bon exemple de tota la feina que es fa des del món local i, contràriament al que intenta fer creure el Govern Central, els ajuntaments no som els culpables de la situació econòmica del país. Precisament som la única administració que estem complint amb l’objectiu de dèficit zero que ha fixat l’Estat

Precisament, perquè a L’Hospitalet fem bé les coses, hem pogut dissenyar els comptes per a l’any vinent amb molt de temps. Això ens permetrà, a la vegada, planificar amb temps suficient el primer trimestre de l’any 2015. La situació econòmica i financera de L’Hospitalet està sanejada i això ens ha permès reestructurar el nostre deute, renunciant al préstec del Pla de proveïdors que oferia el Govern Central perquè els bancs, gràcies a la nostra salut financera i solvència, ens ofereixen condicions molt millors.

El pressupost per al 2015 és de 227,2 milions d’euros, que representa un increment del 4,23% respecte del pressupost d’aquest any (218 milions d’euros).

Gràcies a la nostra gestió en època de bonança, com la creació i consolidació de la plaça Europa i el Districte Econòmic de L’H, aconseguim incrementar novament el pressupost, i destinarem un 68% a polítiques adreçades a les persones, malgrat la reducció de la partida de transferències d’altres administracions.

Mentre que l’Estat per l’any vinent manté unes transferències semblants a les d’aquest exercici –tot i que pel context socioeconòmic ha augmentat la necessitat dels serveis, la Generalitat continua la seva tendència de retallar. En el període 2011-2015 ho ha fet en més d’un 19%. Només en educació parlem de 2 milions d’euros i en inversions que tenien previstes fer en millores d’equipaments, mig milió. Un altre exemple significatiu és la partida que a L’Hospitalet li pertoca del Fons de Cooperació Local de Catalunya, que ens l’ha reduït a la meitat, de 1,4 milions a 726.000 euros. Per això, precisament, l’Ajuntament presentarà un recurs contenciós-administratiu per l’incompliment de la Generalitat. Tot això sense parlar del prop de 18 milions d’euros de deute que té amb la ciutat. Per exemple pel 50% del cost de la construcció d’equipaments tant importants com el Centre Municipal de La Florida Ana Díaz Rico o l’Equipament Municipal de lleure Antics Cine Romero.

Els ingressos propis de l’ajuntament corresponen al 59% del total. Aquest any es congela el rebut de l’IBI, per tant el que pagaran els ciutadans en concepte d’IBI serà el mateix que han pagat el 2014. També mantenim el tipus tributari de la resta d’impostos. Les taxes i els preus públics s’incrementen en un 2 % que equival al augment efectiu del cost del servei.

Creiem en la importància de la distribució de la riquesa i també en impulsar la creació d’ocupació, per això mantenim les mesures correctores i de redistribució social. Es manté i s’incrementa la partida d’ajuts econòmics a les persones amb escassa capacitat econòmica, es mantenen les bonificacions a l’IAE per afavorir la contractació de persones i es creen noves bonificacions, en especial adreçades a persones en situació d’atur.

Com he comentat abans, amb l’objectiu de continuar invertint en el present i en el futur de les persones, l’equip de Govern mantenim la despesa destinada a la prestació de serveis relacionats amb la reactivació de l’economia per generar ocupació, la seguretat i la convivència, l’educació i els serveis socials bàsics. Dediquem el 68%, prop de 155 milions d’euros, del pressupost a les polítiques adreçades a les persones.

Us posaré un parell d’exemples:

Educació: una qüestió que per al nostre equip de govern és fonamental. No és una simple despesa, és una inversió de present i de futur, per això aquest any la tornem a incrementar en un 1%. Els incompliments de la Generalitat en aquest camp ens ha suposat un dèficit esdevingut de quasi 2 milions. Per exemple, ens hem vist obligats a assumir el 100% dels plans educatius d’entorn (450.000 euros).

Amb tot, i malgrat que la Generalitat ha anat reduint gradualment en els darrers anys les aportacions que feia per a les escoles bressol municipals, i que des del curs 2012-13 l’aportació és de zero euros, l’Ajuntament manté els serveis i es congelen els preus, tant d’escolaritat com de menjador.

Manteniment de l’espai públic: incrementem quasi un 2% dels que més de 600.000 euros seran destinats a neteja viària i recollida d’escombraries.

Per als programes i serveis de promoció econòmica i millora de l’ocupació incrementem més d’un 6% i per garantir la seguretat, la mobilitat i la convivència als barris, el pressupost s’incrementa en quasi un 7 %.

Les inversions és un aspecte que creiem important, perquè millora la qualitat i els serveis de la ciutat alhora que reactiva l’economia i generen ocupació. En temps de dificultats les administracions que s’ho poden permetre per la situació de les seves finances sanejades han de fer inversió pública per ajudar a l’economia global. La nostra bona salut econòmica ens permet aquest any vinent destinar més de 15 milions i mig a inversions entre les quals destaca el 8,56 milions per al nou Mercat de la Florida.

En total, gràcies a la mobilització de la capacitat inversora que hem aconseguit obtenir d’altres institucions i operadors, en el període 2011-2015 s’hauran executat a la ciutat inversions per 118 milions d’euros, una quantitat gens menys preable en els temps que estem.

El president Mas al Debat de Política General d’ahir es queixava que el Govern Central no complia amb els deutes concrets amb la Generalitat. Li dono tota la raó, però això no és excusa perquè ell no assumeixi els seus, perquè si no ho fa perd tota la credibilitat.

En resum, aquest pressupost que hem presentat per al 2015 esta pensat en allò que és més important per a la ciutadania, en les prioritats d’aquest Govern Municipal: polítiques de serveis a les persones, promoció econòmica i ocupació, benestar comunitari i benestar social, sense deixar de costat les inversions que ens fan créixer com a ciutat i que congelant els impostos aconseguim incrementar els serveis gràcies a la capacitat dels ingressos que ens aporta, de forma molt important, el Districte Econòmic

*****

Enllaç a la Nota de Premsa sobre el pressupost 2015 de l’Ajuntament de L’Hospitalet on podreu trobar molta més informació detallada.

Una vegada estiguin aprovats (desembre) després del procés d’al·legacions i esmenes és penjaran com sempre a la web municipal.

 

Pressupostos 2015: congelem impostos, augmentem serveis was last modified: setembre 16th, 2014 by Núria Marín

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>