L’habitatge, un dret constitucional

A les nostres ciutats, el problema de l’habitatge està esdevenint una veritable emergència social que afecta molts ciutadans i moltes ciutadanes, que posa de manifest que cal una acció i una gestió fermes de les administracions públiques per garantir el que és un dret constitucional.

Amb la voluntat d’actuar sobre aquest problema, l’Ajuntament va elaborar, ara fa un any i mig, el Pla d’accions per a l’habitatge, amb un objectiu ben clar: contribuir a donar resposta a les qüestions que l’habitatge planteja avui a la ciutat. Un pla que volia posar a l’abast de les persones que ho necessiten més habitatges de lloguer digne, a un preu assequible; reforçar l’atenció que es dóna des dels serveis socials municipals a les persones que pateixen problemes derivats de l’habitatge, i impulsar mesures per garantir la bona convivència veïnal.

Tot i que els ajuntaments no tenim gaire marge de maniobra ni competències per resoldre globalment aquest problema, a L’Hospitalet treballem per donar una solució col·lectiva als casos més urgents. Així, fem costat a la gent, li donem suport, fent d’intermediaris amb les entitats bancàries, alleugerint l’angoixa que suposa tenir dificultats per pagar la hipoteca o el lloguer, veure’s expulsat de casa.

A partir del treball de tots -Ajuntament, entitats veïnals, sindicats, entitats financeres, plataformes d’afectats per la hipoteca, entitats dels tercer sector, Col·legi d’Advocats de Catalunya…-, el Pla busca garantir el dret de tothom a un habitatge digne a la ciutat.

En aquests divuit mesos, no hem resolt tots els problemes, però sí que hem fet passes importants, i continuarem actuant amb fermesa i determinació. Així, hem aturat gairebé un centenar de desnonaments; hem arribat a acords perquè prop de 80 pisos d’entitats bancàries fossin cedits per a lloguer social; hem suspès la liquidació de la plusvàlua en 880 casos afectats per dacions en pagament o execucions hipotecàries de l’habitatge habitual; 69 famílies en risc d’exclusió social han estat adjudicatàries d’un pis social; s’ha adjudicat un habitatge amb protecció a 230 sol·licitants, i s’han signat 221 contractes mitjançant la Borsa de Mediació de Lloguer Social.

També hem destinat recursos propis i d’altres institucions per subvencionar la rehabilitació d’habitatges, millorar-ne l’accessibilitat i fer-hi millores energètiques. Una iniciativa que, a més d’incidir en la qualitat de vida dels veïns i de les veïnes, ha fomentat l’ocupació, ja que ha donat treball a empreses de la ciutat del sector de la rehabilitació.

I ja per finalitzar, L’Hospitalet és també una de les poques ciutats metropolitanes on es continua construint habitatge amb algun tipus de protecció: entre el 2011 i el 2015, s’han fet 888 pisos de protecció oficial, de règim de venda o lloguer, els quals han estat adjudicats o bé estan en procés.

Un conjunt d’accions que reafirma el compromís d’aquest Ajuntament amb els problemes reals de la ciutadania

 

Artícle  publicat a El Far el 27/11/2014

Us deixo un enllaç on trobareu àmplia informació sobre el balanç del pla http://bit.ly/1uWpBud

Enllaç al “Pla d’accions per a l’Habitatge a L’Hospitalet 2013-2015” http://bit.ly/PlaAccionsHabitatgeLH

 

 

.

L’habitatge, un dret constitucional was last modified: novembre 27th, 2014 by Núria Marín

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>