Invertint en el present i en el futur de les persones

Aquesta setmana hem presentat la proposta de pressupostos municipals per a l’any que ve que, al llarg dels propers dies, també exposarem als diferents consells de districte de la ciutat per a la seva discussió pública i, posteriorment, el 20 de desembre proposarem aprovar al Ple Municipal.

En aquest petit post us els intentaré resumir remarcant els principals trets diferencials i que expressen les polítiques públiques que plantegem per a l’any 2014.

Són uns pressupostos que reflecteixen el compromís que el Govern municipal tenim amb la ciutadania de L’Hospitalet per mantenir el model de ciutat cohesionada i l’important xarxa d’equipaments i serveis públics de la ciutat. Malgrat la situació econòmica que estem vivint institucions i ciutadania, i gràcies a les finances municipals sanejades dels nostres comptes -al contrari d’altres administracions que retallen-, nosaltres tenim el ple convenciment que cal continuar invertint i garantint la part de l’Estat del benestar que ens correspon, i fins i tot una mica més.

En aquest context, el Pressupost per al 2014 és de 218 milions d’euros, que representa un increment del 7,73% respecte del d’aquest any que ha estat de 202 milions d’euros.

És la línia d’actuació que hem mantingut en els darrers 5 anys, amb la voluntat de continuar atenent les persones i, especialment, els qui més ho necessiten. Perquè des del govern més proper a la ciutadania, volem acompanyar-los en el seu dia a dia, garantint els serveis d’atenció a les persones en el present i, alhora, posar les bases per al futur, per tal que la ciutadania tingui millors oportunitats de desenvolupament personal i col·lectiu i, al mateix temps, el conjunt de la ciutat consolidi el seu creixement econòmic i social, tot respectant el PAM 2012-2015 i la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que obliga a complir els objectius d’estabilitat pressupostària, volum de la despesa i nivell de deute.

La reducció de les aportacions de l’Estat i de la Generalitat i la falta de liquiditat del Govern de Catalunya fan cada cop
més difícil tancar el pressupost municipal i ens deixen cada cop més en solitari a l’Ajuntament en la tasca de donar resposta a les necessitats de la ciutadania. En el cas de l’Estat, continua disminuint i l’any vinent rebrà la ciutat uns 2,5 milions d’euros menys que el 2013 i l’aportació de la Generalitat segueix reduint-se en programes concrets. Així, les transferències de la partida per a escoles bressol es redueix en un 1,67%; per a l’Escola de Música-Centre de les Arts, en un 27%, i per al Pla de desenvolupament comunitari, en més d’un 32%. Pel que fa al deute que la Generalitat manté amb aquest Ajuntament a data d’avui és la res menyspreable quantitat de 13,7 milions d’euros.

Per poder dur a terme les polítiques socials que es desenvolupen a la ciutat tenim la previsió de recaptar en concepte d’ingressos propis, que representen el 58 % del total, 120,6 milions d’euros. Això suposa un increment respecte l’any passat com a conseqüència d’una millora dels ingressos per impostos. En gran part pel que representa el “Model L’Hospitalet” on els ingressos provinents de les zones en creixement i amb major activitat econòmica de la ciutat repercuteixen als diferents barris del municipi.

Amb l’objectiu de continuar invertint en el present i en el futur de les persones, volem mantenir la despesa destinada a la prestació de serveis relacionats amb la reactivació de l’economia per generar ocupació, la seguretat i la convivència, l’educació i els serveis socials bàsics. El 68 % del pressupost el destinem a les polítiques adreçades a les persones. Més de 2 de cada 3 euros van destinat a aquests serveis.

Alguns exemples d’aquestes polítiques poden ser:

La partida destinada a ajuts a les famílies té un increment de gairebé 400.000 euros, i es crea una partida extraordinària per atenció primària a les famílies i a les persones dependents de gairebé 1 milió d’euros.

Pel que fa a educació, l’Ajuntament fa un sobresforç econòmic per augmentar aquestes partides, davant la davallada de transferències de la Generalitat, administració competent en aquesta matèria. Per a l’equip de govern municipal l’educació és una prioritat de present i de futur, perquè  la veiem com una inversió i no com una despesa, per això aquest capítol l’incrementem en un 3,60%.

L’incompliment dels compromisos amb aquest Ajuntament per part del Departament d’Ensenyament els darrers tres anys ha significat un dèficit sobrevingut de 2 milions d’euros. Amb tot, i malgrat la reducció de les aportacions de l’Administració autonòmica a les escoles bressol municipals volem congelar els preus.

L’Ajuntament també ha prioritzat altres aspectes educatius. Aquest és el cas de la renovació del conveni pel qual avancem l’import de les beques menjador al Consell Comarcal del Barcelonès, qui gestiona els ajuts econòmics per aquest concepte, a l’espera que la Generalitat faci l’aportació corresponent. No permetrem que cap nen pugui veure afectada la seva alimentació pels retards de la Generalitat

També incrementem els recursos destinats al manteniment de l’espai públic per l’ampliació del servei i també perquè a la ciutat hi ha nous espais  com el Parc de la Remunta i per la revisió dels preus dels contractes.

Per altra banda creiem que és cabdal que l’Ajuntament continuï contribuint al desenvolupament econòmic de la ciutat, a la millora de la qualitat de l’ocupació i a la competitivitat de l’economia local. En aquest sentit, els programes d’aquest àmbit les incrementem en un 8%. El proper any és prevista la posada en marxa del nou equipament Gornal Activa i es potencien els plans de dinamització dels mercats municipals i de promoció del comerç de proximitat.

Un altre àmbit d’actuació que considerem fonamental és garantir la seguretat, la mobilitat i la convivència als barris. Per això el pressupost per aquestes partides s’incrementa en pràcticament un 7%. Aquest increment es correspon amb l’ampliació i renovació del parc de vehicles de la Guàrdia Urbana, la renovació de material i equipament dels agents, i el manteniment de les càmeres de videovigilància a l’espai urbà, que tenen un objectiu dissuasiu.

A nivell de despeses, el pressupost s’incrementa en prop d’un 8 % com a conseqüència dels nous equipaments que entraran en funcionament el proper any, com el Poliesportiu Municipal el Gornal, el Centre Gornal Activa o l’equipament de lleure per a infants i joves de l’antic Cinema Romero i també per  la recuperació de la gestió directament pel consistori de serveis públics, com ara els poliesportius municipals i la gestió dels habitatges socials, davant la dissolució de la societat L’H 2010.

Les mesures definides al Pla d’ajust que a finals del 2011ens van veure obligats a aprovar arran de les lleis d’estabilitat pressupostària i de dèficit zero imposades des d’Europa, comencen a donar els seus fruits. Així, milloren els ingressos per recursos propis, es redueixen les despeses no destinades a serveis finalistes i fan que les finances municipals siguin sostenibles i sanejades i possibiliten que estiguem realitzant els pagament a proveïdors en 28 dies.

Tot i que altres administracions consideren que les inversions no són necessàries i malgrat els entrebancs amb els quals ens estem trobant els ajuntaments, nosaltres hem mantingut les inversions perquè generen activitat econòmica, generen llocs de treball i, en definitiva, la ciutat les necessita.

En aquest sentit destinarem 8,9 milions d’euros de recursos propis a inversions. Crec que L’Hospitalet som un exemple i estic orgullosa de l’esforç realitzat pel Govern municipal a l’hora de mobilitzar la capacitat inversora d’altres institucions i operadors, que farà possible que en el període 2012-2015 s’hagin executat a la ciutat inversions per valor de 118 milions d’euros.

Tinc el convenciment que aquest pressupost és un fidel reflex de la nostra manera d’entendre i fer les coses. Amb les polítiques de retallades i austeritat extrema que fan els governs del PP des de Madrid i CiU i ERC a Catalunya no sortirem de la crisi. Com ja deia l’any passat, les inversions que farem a L’Hospitalet és un exemple de com sent més eficaços i prioritzant la despesa es poden incrementar els recursos adreçats a les polítiques a les persones i a la vegada incentivar la reactivació econòmica. El model que ens governa actualment a Europa, Espanya i Catalunya no són les úniques formes de fer, el pressupost de L’Hospitalet és l’exemple que hi ha altres alternatives per plantar cara a la crisi sense deixar de banda el patiment de la ciutadania.

*

Enllaç a la Nota de Premsa sobre el pressupost 2014 de l’Ajuntament de L’Hospitalet on podreu trobar molta més informació detallada.

*

Una vegada estiguin aprovats, després del procés d’al·legacions i esmenes, es penjaran com sempre a la web municipal.

*

Invertint en el present i en el futur de les persones was last modified: desembre 5th, 2013 by Núria Marín

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>