Drets i obligacions en tota convivència

Ahir vam presentar la Guia de Comunitats. L’Hospitalet es caracteritza per la bona convivència que ha existit sempre entre els seus veïns. Som una ciutat treballadora, que sempre hem lluitat per aconseguir els nostres objectius, per això sabem que no hi ha problemes que no es puguin solucionar.

La majoria de nosaltres vivim en comunitats i tots i totes sabem per experiència que, de vegades, no resulta fàcil la gestió del dia a dia. Malauradament, hi ha persones que obliden que els espais comuns formen part també de la nostra casa. Per això és important promoure el diàleg i la participació per aconseguir la bona convivència.

La Guia de les comunitats de veïns i veïnes recull de manera fàcil el funcionament de les escales de veïns i quines són les normes pels inquilins i propietaris. A més davant els problemes, per petits que siguin, les persones saben que no estan soles i tenen el nostre recolzament i el de persones com els mediadors comunitaris per resoldre els conflictes.

Com en tota convivència és important el respecte i la tolerància i tenir clar que no estem sols, que aquelles coses que afecten la resta de persones van més enllà de la nostra llibertat. És important que tots coneguem els nostres drets i deures, els mateixos per a tots i totes, per millorar les nostres relacions del dia a dia.

Drets i obligacions en tota convivència was last modified: gener 28th, 2011 by Núria Marín

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>