Contra la crisi, un pressupost social i eficient

En el ple municipal de dimarts passat es va fer l’aprovació inicial dels pressupostos del 2013. El Govern municipal de L’Hospitalet tenim plenament vigent el nostre compromís amb la ciutadania de mantenir el model de ciutat cohesionada i l’important xarxa de serveis públics locals que ha acompanyat la transformació de la ciutat. I això, malgrat la situació d’incertesa respecte a l’entorn econòmic que afecta les hisendes públiques i el marc normatiu existent, del tot inestable degut a les polítiques que s’estan fent des de la Generalitat i el Govern Central, que cada dia ofeguen més els ajuntaments i ens deixen sense marge de maniobra.

En aquest context, el Pressupost per al 2013 és de 202,35 milions d’euros, un 1,8% més que el d’aquest any 2012,  i incrementem la despesa destinada als sectors que nosaltres considerem prioritaris de la nostra acció de Govern, és a dir, a la prestació de serveis relacionats amb el benestar i les famílies; l’educació; la reactivació econòmica i l’ocupació, i la seguretat i la convivència. El 68% del pressupost està destinat a polítiques adreçades a les persones.

A la manca d’un model de finançament local adequat s’hi ha afegit a més la disminució dels ingressos propis per la crisi econòmica i la disminució de les transferències d’altres administracions, com a conseqüència de l’ajust en els seus pressupostos. Una disminució dels ingressos que conviu amb un increment de la demanda de serveis per part de la ciutadania.

Pel que fa als ingressos, la previsió per al 2013 és que els propis  – impostos directes i indirectes, taxes i altres -, que representen el 54,5 % dels ingressos totals, es reduiran en un 1,2 % (1,4 milions d’euros).

Paral·lelament, també es reduiran les transferències d’altres administracions. Un exemple: la Generalitat aportarà a L’Hospitalet per a programes de benestar social i educació 7,6 milions d’euros, xifra que representa una disminució del 21,47% respecte al 2012 , ja que han reduït les aportacions pactades i compromeses per a les escoles bressol municipals i per a l’escola de música i desapareix l’aportació als plans educatius d’entorn i a l’Oficina Municipal d’Escolarització.

Pel que fa als ingressos procedents de l’Estat, la ciutat rebrà 69,3 milions d’euros. Aquesta xifra augmenta respecte a exercicis anteriors com a conseqüència de la previsió que fa el Govern central d’increment de la recaptació en concepte d’IRPF i IVA. Aquest import el prenem amb tota precaució perquè cal veure si aquesta previsió es confirmarà. Personalment crec que l’augment de l’IVA tindrà un efecte negatiu en la recaptació al contraure el consum.

Com Ajuntament, hem pogut mantenir la despesa corrent gràcies a l’esforç realitzat en ajustar la despesa en l’estructura i de funcionament. Hem estalviat 5,4 milions d’euros en el capítol de personal (0,56%) i de l’endeutament (21,6%), és a dir, interessos i amortitzacions, que han anat directament a incrementar els programes prioritaris marcats en el Pla d’Actuació Municipal ( PAM 2012-2015).

El pressupost que hem presentat preserva tots els serveis que garanteixen la igualtat d’oportunitats, en un context  caracteritzat per una pujada dels costos per l’increment de l’IVA i de l’IPC i la incorporació de les despeses de funcionament dels nous equipaments de Torre Barrina i Centre Cívic de La Florida.

Hem incrementat el pressupost de Benestar i famílies en l’1,5%. Un dels programes que tenen un major increment és el d’ajudes a famílies d’atenció primària, que passa d’1,1 milions d’euros a 1,6 milions d’euros, amb un increment del 45,8% (511.000 euros).

Encara que no tenim les competències, per nosaltres l’educació és la clau que ens permetrà guanyar el futur, per això en aquest sentit, l’Ajuntament no només assumeix la davallada de transferències de la Generalitat en educació sinó que, a més, incrementa en 1,7% aquest capítol.

Fa mesos que venim denunciant l’incompliment dels compromisos amb l’Ajuntament per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que en els darrers dos anys ha significat un dèficit sobrevingut de 600.000 euros, i en aquest nou curs 2012-2013 suposarà més d’un milió d’euros. Aquesta situació ha forçat l’Ajuntament a redirigir els recursos destinats a serveis que no són competència municipal —com és el servei de consergeria dels centres de formació d’adults— enlloc de destinar-los a cobrir les competències obligatòries dels ajuntaments i els programes de cohesió social, que són la prioritat del Govern municipal. Amb tot, hem congelat el preu de les escoles bressol, tant d’escolaritat com de menjador.

En el pressupost també hem prioritzat altres aspectes educatius com ha estat l’avançament de l’import de les beques menjador al Consell Comarcal del Barcelonès –entitat que gestiona els ajuts econòmics-, a l’espera que la Generalitat faci l’aportació corresponent. Aquesta setmana, sense anar més lluny, hem avançat 218.000 euros pel primer trimestre del curs perquè la Generalitat no ha complert amb el pagament, però per nosaltres és fonamental garantir que com a mínim tots els nens i nenes de L’Hospitalet tinguin un bon àpat al dia. En aquesta vida tot és qüestió de prioritats.

Resumint, la Generalitat té un deute amb aquest Ajuntament de 18 milions d’euros.

Malgrat això, en un aspecte que volem seguir contribuint activament tot i les nostres limitacions és al desenvolupament econòmic de la ciutat, la millora de la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia local.

En aquest moments és fonamental per a moltes famílies trobar feina. En aquest sentit, els programes de foment de l’ocupació s’incrementen un 2,4 %. El 2013 es posarà en marxa un programa subvencionat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona d’actuacions de desenvolupament per un import de 2,28 milions d’euros addicionals.

També el pressupost destinat a mantenir la seguretat, la mobilitat i la convivència als barris s’incrementa en un 1 %. Un exemple és que el febrer estaran instal·lades les noves càmeres de videovigilància a l’espai urbà.

Jo sóc una defensora del paper de les administracions en la dinamització econòmica. Si l’empresa privada no té diners per crear activitat, en la mesura del possible i amb seny, som les administracions públiques les que hem de fer aquest esforç. Per això el 2013 destinarem 9,3 milions d’euros a inversions (davant els 6,63 milions d’euros de 2012).

En aquest sentit tirarem endavant projectes cofinançats amb altres administracions com ara el Centre Gornal Activa i el Centre de Formació Tecnicoesportiu, en el marc del projecte Urban Gornal, i el nou equipament de lleure per a infants i joves del Cinema Romero, en el marc de l’ampliació de la Llei de barris de Collblanc i la Torrassa. En aquest darrer cas, l’Ajuntament assumeix el cost total del projecte de construcció de l’equipament, a l’espera que la Generalitat acompleixi els seus compromisos de finançament de la Llei de barris. També és previst construir el nou mercat de la Florida.

El pressupost està pensat per donar compliment  al PAM 2012-2015 on les polítiques adreçades a les persones continuen sent l’eix central de l’acció de govern per als propers anys, perquè L’Hospitalet ha de seguir sent una ciutat que ofereix oportunitats de desenvolupament personal a tothom.

El PAM s’ha elaborat, com aquest pressupost, en el marc d’una situació d’incertesa respecte a l’entorn econòmic i de les hisendes públiques; en paral·lel als canvis normatius i les retallades en el finançament de competències públiques bàsiques, i amb la necessitat d’elaborar el pla d’ajust econòmic-financer al que estàvem obligats totes les administracions públiques pel Reial decret 4/2012, de 24 de febrer. I tot això, coincidint amb l’adaptació de les estructures municipals a la nova condició de “Municipi de Gran Població”.

Partim d’una situació econòmica i financera de l’Ajuntament solvent, però el PAM 2012-2015 no pot ser una foto fixa de totes les accions, actuacions i mesures que es compromet a realitzar l’Ajuntament durant aquests quatre anys. Aquest document, però, marca cap a on volem anar i com ho volem fer.

Els eixos prioritaris del PAM són els mateixos que vam marcar a l’inici del present mandat i molt breument es poden resumir en aquests 5 punts.

  1. Dinamitzar l’activitat econòmica i ajudar a crear ocupació.
  2. Consolidar els serveis municipals de benestar.
  3. Millorar la seguretat i la convivència en l’espai públic.
  4. Millorar l’espai públic, la sostenibilitat de la ciutat i l’accés a l’habitatge.
  5. Fer de l’Ajuntament  una administració més eficient i propera a la ciutadania.

Crec que aquest pressupost és fidel reflex  de la nostra manera d’entendre i fer les coses. Amb les polítiques de retallades i austeritat extrema que fan els governs de dretes no sortirem de la crisi. L’increment en les inversions que farem a L’Hospitalet és un exemple de com sent més eficaços i prioritzant la despesa es poden incrementar els recursos adreçats a les polítiques a les persones i a la vegada incentivar la reactivació econòmica. El model que ens governa actualment a Europa, Espanya i Catalunya no són les úniques formes de fer, el pressupost de L’Hospitalet és l’exemple que hi ha altres alternatives per plantar cara a la crisi sense deixar de banda el patiment de la ciutadania.

 

  • Enllaç al Pressupost 2013 de l’Ajuntament de L’Hospitalet
  • Enllaç a la Nota de Premsa de l’Ajuntament de L’Hospitalet sobre el Pressupost municipal 2013
  • Enllaç al Pla d’Actuació Municipal PAM 2012-2015

.

.

 

Contra la crisi, un pressupost social i eficient was last modified: desembre 21st, 2012 by Núria Marín

One thought on “Contra la crisi, un pressupost social i eficient”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>